PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Rodinný dům, Břeclav / rodinný dům

EX: 007 EX 00999 / 12
Nejnižší podání:
2.400.000 Kč
Datum konání dražby:
28.01.2016 v 9:0 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Břeclav
Katastr:
Břeclav
Cena stanovena znaleckým posudkem:
3.600.000,- Kč
Dražební jistota:
1.000.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Kamil Brančík, Mgr.
Sadová 15
695 01 Hodonín
Tel: 518 346 669
E-mail: info@exekutorhodonin.cz

Jedná se o následující nemovité věci: pozemek parcelní číslo St. 151 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Břeclav, č.p. 1559, bydlení, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální pracoviště Břeclav (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), pro obec Břeclav, katastrální území Břeclav, na listu vlastnictví č. 2463. Část budovy, v šířce asi 3m až 4,5m od pravého okraje uličního průčelí, leží na pozemku jiného vlastníka (parc.č. 2635/4, resp. 5476). Rovněž zpevněný příjezd k vratům je přes pozemek jiného vlastníka (parc.č. 2635/4). Nebylo zjištěno z dostupných dokladů, zda jsou tento průjezd a odpovídající prostory v podkroví, užívány jako součást domu, nebo je proveden konstrukční i dispoziční předěl. Tento stav je tedy považován za závadu a má se tedy za to, že průjezd i jeho nástavba již nenáleží k domu č.p. 1559. Do zastavěné plochy ani do obestavěného prostoru domu nejsou zahrnuty ty části domu, které zasahují na sousední pozemek, parc.č.5476, jiného vlastníka.
Rodinný dům, Břeclav